Szczegóły oferty publicznej Navi Group S.A.

Oferta publiczna

Navi Group S.A.

NAVI GROUP S.A. jest to grupa spółek kompleksowo zajmujących się nabywaniem i serwisowaniem portfeli wierzytelności masowych, a także świadczeniem komplementarnych usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami masowymi, w tym także usług asset management.

NaviGroup
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
D zmienne, WIBOR3M + 8,7% kwartalnie 15 miesięcy 18 grudnia 2012 10 000 000 zł 1 000 zł 215 000 zł
 • Emitent: Navi Group S.A.
 • Seria: D
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 3M+8,7%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 15 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 18 grudnia 2012
 • Wartość emisji: 10.000.000zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1000 zł
 • Minimalny zapis: 215 000zł
 • Termin zapisów: do 16 września 2011 roku
 • Termin wpłat: do 19 września 2011 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: NAVI GROUP S.A. to grupa spółek kompleksowo zajmujących się nabywaniem i serwisowaniem portfeli wierzytelności masowych, a także świadczeniem komplementarnych usług związanych z doradztwem dla spółek inwestujących w portfele wierzytelności (asset management).