Szczegóły oferty publicznej Wratislavia-Bio Sp. z o.o.

Oferta publiczna

Wratislavia-Bio Sp. z o.o.

Celem strategicznym Spółki jest osiągnięcie czołowej pozycji na krajowym rynku biopaliw oraz wspieranie idei czystego środowiska poprzez promocję alternatywnych źródeł energii.

WratislaviaBio
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A stałe, 11% kwartalnie 3 miesiące 26 grudnia 2011 40 000 000 zł 1 000 zł 220 000 zł
 • Emitent: Wratislavia-Bio Sp. z o.o.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: stałe, ok. 11%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 3 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 26 grudnia 2011
 • Wartość emisji: 40.000.000zł
 • Zabezpieczenie: 80.000.000zł (gwarancja Bartimpex S.A.)
 • Cel emisji: Środki pozyskane z emisji Obligacji przeznaczone będą na podstawową działalność operacyjną związaną z zakupem rzepaku oraz innych surowców do produkcji estrów metylowych celem zabezpieczenia produkcji estrów metylowych na poziomie nie mniejszym niż 10.000 ton miesięcznie oraz z przeznaczeniem rzepaku na działalność handlową na wolnym rynku realizując transakcje zamknięte.
 • Wartość nominalna obligacji: 1000 zł
 • Minimalny zapis: 220 000zł
 • Termin zapisów: do 23 września 2011 roku
 • Termin wpłat: do 26 września 2011 roku
 • Catalyst: emitent nie ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: „Wratislavia – Bio” Sp. z o.o. została utworzona w 2005 roku. Z końcem 2007 roku nastąpił rozruch technologiczny wytwórni, na którą składają się sekcje rafinacji oleju, transestryfikacji oraz rafinacji gliceryny. Posiada bazę magazynową o łącznej pojemności 8.500 m3 dla wyrobów gotowych oraz 9.000 m3 dla surowców. Na terenie bazy magazynowej znajduje się terminal kolejowy oraz samochodowy. Wytwórnia jest największą tego typu instalacją w Polsce i jedną z największych w Europie.