Szczegóły oferty publicznej ZPM Henryk Kania S.A.

Oferta publiczna

ZPM Henryk Kania S.A.

Nowoczesny producent wyrobów mięsnych, działającym na rynku od 1990 r., generującym obecnie przychody na poziomie ponad 300 mln zł.

ZPMHenrykKania
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A zmienne, WIBOR3M + 6,3% kwartalnie 24 miesiące 27 września 2013 15 000 000 zł 1 000 zł 220 000 zł
 • Emitent: ZPM Henryk Kania S.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 6,3%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 24 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 27 września 2013
 • Wartość emisji: 15.000.000zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1000 zł
 • Minimalny zapis: 220 000zł
 • Termin zapisów i wpłat: do 28 września 2011 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Zakład produkcyjny oraz siedziba Spółki znajduje się w Pszczynie. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom i rozbudowie zakładu, zdolności wytwórcze Emitenta wynoszą obecnie do 120 ton na dobę. Zakład produkcyjny na każdym etapie produkcji wyposażony jest w najwyższej klasy maszyny i urządzenia. ZPM Henryk Kania S.A. posiada uprawnienia do eksportu oraz spełnia wymogi systemu jakości wymagane w Unii Europejskiej. Firma uzyskała również międzynarodowe certyfikaty bezpieczeństwa i jakości – IFS (International Food Standard) oraz BRC (British Retail Consorcium).