Szczegóły oferty publicznej Admiral Boats S.A.

Oferta publiczna

Admiral Boats S.A.

Admiral Boats to dynamicznie rozwijający się producent łodzi.
Kliknij aby przejść do analizy ekonomicznej spółki >>

AdmiralBoats
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
B zmienne, WIBOR3M + 6,95% kwartalnie 24 miesiące 21 października 2013 10 000 000 zł 1 000 zł 225 000 zł
 • Emitent: Admiral Boats S.A.
 • Seria: B
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 6,95%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 24 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 21 października 2013
 • Wartość emisji: 10.000.000zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1000 zł
 • Minimalny zapis: 225 000zł
 • Termin zapisów: do 18 października 2011 roku
 • Termin wpłat: do 19 października 2011 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Admiral Boats S.A. jest prężnie rozwijającym się producentem i dystrybutorem łodzi. Spółka eksportuje 99% łodzi do Europy Zachodniej, a w szczególności do Holandii, Niemiec i Norwegii. Wszystkie łodzie posiadają znak bezpieczeństwa CE przyznawany przez instytucję certyfikującą (Polski Rejestr Statków). Dodatkowo Spółka zastrzegła na terenie Unii Europejskiej wzory użytkowe swoich łodzi. Wyroby Spółki cechuje wysoka jakość, bezpieczeństwo i konkurencyjna cena. W 2011 r. Spółka miała w ofercie ponad 20 modeli łodzi. W 2012 r. oferta zostanie poszerzona do 45 modeli.