Szczegóły oferty publicznej M.W. Trade

Oferta publiczna

M.W. Trade

M.W. Trade Spółka Akcyjna jest instytucją finansową wyspecjalizowaną w oferowaniu produktów i usług finansowych dla podmiotów działających na rynku medycznym, a także w innych segmentach gospodarki.

MWTrade
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
K/2011 zmienne, WIBOR3M + 4,3% kwartalnie 36 miesięcy 24 października 2014 45 000 000 zł 100 zł 225 000 zł
 • Emitent: M.W. Trade
 • Seria: K/2011
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 4,3%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 36 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 24 października 2014
 • Wartość emisji: 45.000.000zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: Środki pozyskane z emisji obligacji Emitent zamierza przeznaczyć na aktywność w obszarze podstawowej działalności operacyjnej.
 • Wartość nominalna obligacji: 100 zł
 • Minimalny zapis: 225 000zł
 • Termin zapisów i wpłat: do 21 października 2011 roku
 • Catalyst: emitent nie ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: M.W. Trade Spółka Akcyjna jest instytucją finansową wyspecjalizowaną w oferowaniu produktów i usług finansowych dla podmiotów działających na rynku medycznym, a także w innych segmentach gospodarki. Od sierpnia 2010 roku M.W. Trade SA stało się częścią grupy finansowej Getin Holding SA. Dzięki inkorporacji do Grupy Spółka istotnie zwiększyła swoją pozycję konkurencyjną, zyskując możliwość nawiązania stałej współpracy z instytucjami finansowymi Grupy (m.in. Getin Noble Bank, Idea Bank Polska czy Towarzystwo Ubezpieczeń Europa), z którymi dotychczas nie współdziałała.