Szczegóły oferty publicznej Marvipol S.A.

Oferta publiczna

Marvipol S.A.

MARVIPOL S.A. warszawski deweloper, realizujący znane i prestiżowe apartamenty oraz mieszkania o podwyższonym standardzie, w najlepszych lokalizacjach stolicy. Spółka dostarcza na rynek również powierzchnie usługowe jak i biurowe.

Marvipol
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
F stałe, 9,45% kwartalnie 36 miesięcy 06 grudnia 2013 30 000 000 zł 100 zł 200 000 zł
 • Emitent: Marvipol S.A.
 • Seria: F
 • Oprocentowanie: stałe, 9,45%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 36 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 06.12.2013
 • Wartość emisji: 30.000.000zł
 • Zabezpieczenie: Obligacje są zabezpieczone w formie blokady finansowej 5.000.000 sztuk akcji Emitenta na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza
 • Cel emisji obligacji:
  Zakup działek budowlanych w Warszawie w celu realizacji nowych projektów deweloperskich
 • Wartość nominalna: 100 zł
 • Minimalny zapis: 200.000 zł
 • Termin zapisów: Do 03.12.2010
 • Informacje dodatkowe: Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji – 146.124 tys. PLN; do czasu całkowitego wykupu wyemitowanych obligacji zobowiązania Emitenta utrzymywane będą na adekwatnym do skali działalności operacyjnej, bezpiecznym poziomie.