Szczegóły oferty publicznej E-Kancelaria S.A.

Oferta publiczna

E-Kancelaria S.A.

e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna specjalizuje się w kompleksowej obsłudze w zakresie zarządzania wierzytelnościami oraz doradztwie prawnym.

EKancelariaGPF
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
E stałe, 13% kwartalnie 12 miesięcy 10 listopada 2012 10 000 000 zł 1 000 zł 250 000 zł
 • Emitent: E-Kancelaria GPF S.A.
 • Seria: E
 • Oprocentowanie: stałe, 13%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 12 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 10 listopada 2012
 • Wartość emisji: 10.000.000zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cele emisji:
  • zwiększenie środków obrotowych na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w szczególności w zakresie zakupu portfeli wierzytelności oraz pokrycie kosztów związanych z emisją Obligacji,
  • po uzyskaniu przez Emitenta pozwolenia od KNF na zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzowanymi, środki pozyskane z emisji obligacji serii E zostaną także przeznaczone na zakup certyfikatów inwestycyjnych funduszu UniFund NS FIZ.
 • Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
 • Minimalny zapis: 250 000zł
 • Termin zapisów i wpłat: do 8 listopada 2011 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna specjalizuje się w kompleksowej obsłudze w zakresie zarządzania wierzytelnościami oraz doradztwie prawnym. W ciągu 8 lat objęła swoją działalnością większą część kraju poprzez sieć oddziałów. Dzięki profesjonalnej obsłudze i skuteczności działań może poszczycić się obsługą ponad 10 000 klientów. Suma wierzytelności przyjętych do windykacji oraz zakupionych przez firmę przekroczyła już 1 mld zł.