Szczegóły oferty publicznej Kakadu Sp. z o.o.

Oferta publiczna

Kakadu Sp. z o.o.

Największa w Polsce sieć sklepów zoologicznych, powstała w kwietniu 2008 r, liczy obecnie 33 punkty handlowe.

Kakadu
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A zmienne, WIBOR6M + 6,8% półrocznie 24 miesiące 10 grudnia 2013 9 000 000 zł 1 000 zł 225 000 zł
 • Emitent: Kakadu Sp. z o.o.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 6,8%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 24 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 10 grudnia 2013
 • Wartość emisji: 9.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cele emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
 • Minimalny zapis: 225 000 zł
 • Termin zapisów: 09 grudnia 2011 roku
 • Termin wpłat: 12 grudnia 2011 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Największa w Polsce sieć sklepów zoologicznych, powstała w kwietniu 2008 r, liczy obecnie 33 punkty handlowe.