Szczegóły oferty publicznej IIF S.A.

Oferta publiczna

IIF S.A.

IIF S.A. jest wiodącym funduszem technologicznym wczesnego etapu. Inwestuje w projekty z dziedzin internetu, oprogramowania, mediów, finansów oraz innych innowacyjnych technologii.

IIF
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
B zmienne, WIBOR6M + 6,8% półrocznie 24 miesiące 29 stycznia 2014 6 000 000 zł 1 000 zł 220 000 zł
 • Emitent: IIF S.A.
 • Seria: B
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 6,8%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 24 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 29 stycznia 2014
 • Wartość emisji: 6.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: Zastaw rejestrowy na akcjach, 150% wartości emisji
 • Cele emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
 • Minimalny zapis: 220 000 zł
 • Termin zapisów: 30 stycznia 2012 roku
 • Termin wpłat: 31 stycznia 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: IIF S.A. jest wiodącym funduszem technologicznym wczesnego etapu. Inwestuje w projekty z dziedzin internetu, oprogramowania, mediów, finansów oraz innych innowacyjnych technologii.