Szczegóły oferty publicznej Getin Noble Bank S.A.

Oferta publiczna

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank jest bankiem uniwersalnym, który dysponuje bogatą ofertą produktową w zakresie finansowania oraz oszczędzania i inwestowania. Ponadto zapewnia szeroki wachlarz usług dodatkowych dostępnych przy wykorzystaniu różnych kanałów kontaktu z Klientem, m.in. przy użyciu tradycyjnych placówek bankowych oraz platformy internetowej.
Kliknij aby przejść do analizy ekonomicznej spółki >>

GetinNobleBank
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
PP-I zmienne, WIBOR6M + 3,75% półrocznie 72 miesiące 23 lutego 2018 200 000 000 zł 1 000 zł 25 000 zł
 • Emitent: Getin Noble Bank S.A.
 • Seria: PP-I
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 3,75%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 72 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 23 lutego 2018
 • Wartość emisji: 200.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: Podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) Getin Noble Banku pozwalające na rozwój działalności.
 • Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
 • Minimalny zapis: 25.000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 15 luty 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Getin Noble Bank jest bankiem uniwersalnym, który dysponuje bogatą ofertą produktową w zakresie finansowania oraz oszczędzania i inwestowania. Ponadto zapewnia szeroki wachlarz usług dodatkowych dostępnych przy wykorzystaniu różnych kanałów kontaktu z Klientem, m.in. przy użyciu tradycyjnych placówek bankowych oraz platformy internetowej.