Szczegóły oferty publicznej Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Oferta publiczna

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest spółką akcyjną powołaną przez Skarb Państwa. Zadaniem GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi. Giełda zapewnia koncentrację w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursu i realizacji transakcji.

GPW
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
B zmienne, WIBOR6M + 1,17% półrocznie 59 miesięcy 02 stycznia 2017 75 000 000 zł 100 zł 1 009 .10 zł
 • Emitent: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • Seria: B
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 1,17%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 59 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 02 stycznia 2017
 • Wartość emisji: 75.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 100 zł
 • Minimalny zapis: 1 009,10 zł
 • Termin zapisów: 13 lutego 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest spółką akcyjną powołaną przez Skarb Państwa. Zadaniem GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi. Giełda zapewnia koncentrację w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursu i realizacji transakcji.