Szczegóły oferty publicznej P.R.E.S.C.O. Group S.A.

Oferta publiczna

P.R.E.S.C.O. Group S.A.

Głównym przedmiotem działalności Grupy są inwestycje w nieregularne wierzytelności konsumenckie i następnie odzyskiwanie ich na własny rachunek.

Presco Group
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
C zmienne, WIBOR6M + 5,2% półrocznie 30 miesięcy 22 lutego 2014 roku 30 000 000 zł 1 000 zł 210 000 zł
 • Emitent: P.R.E.S.C.O. Group S.A.
 • Seria: C
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 5,2%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 30 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 23 sierpnia 2014
 • Wartość emisji: 30.000.000zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cele emisji: Celem Emisji Obligacji jest pozyskanie środków finansowych na zakupy portfeli wierzytelności przez podmioty wchodzące w skład Grupy oraz sfinansowanie kosztów obsługi nabytych przez Grupę pakietów wierzytelności.
 • Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
 • Minimalny zapis: 210 000 zł
 • Termin zapisów: 22 lutego 2014 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Głównym przedmiotem działalności Grupy są inwestycje w nieregularne wierzytelności konsumenckie i następnie odzyskiwanie ich na własny rachunek. W skład portfela wchodzą głównie wierzytelności od osób fizycznych pochodzące z branży usług telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowej, telewizji cyfrowej oraz bankowej.