Szczegóły oferty publicznej Centrozap S.A.

Oferta publiczna

Centrozap S.A.

Centrozap działa na rynku od 1951 roku, początkowo jako firma importująca i eksportująca urządzenia dla górnictwa i hutnictwa.

Centrozap
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A zmienne, WIBOR6M + 6% półrocznie 36 miesięcy 02 marca 2015 15 000 000 zł 1 000 zł 250 000 zł
 • Emitent: Centrozap S.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 6%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 36 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 02 marca 2015
 • Wartość emisji: 15.000.000zł
 • Zabezpieczenie: hipoteka do kwoty 25.000.000 zł.
 • Cele emisji:: Spłata zobowiązań w celu zwolnienia zabezpieczeń ustanowionych na majątku spółki zależnej; Zwiększenie skali działalności na rynku obrotu energią elektryczną
 • Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
 • Minimalny zapis: 250 000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 2 marca 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Centrozap działa na rynku od 1951 roku, początkowo jako firma importująca i eksportująca urządzenia dla górnictwa i hutnictwa. Wraz z dalszym rozwojem spółki obrót objął kolejne branże, m.in: koksownictwo, odlewnictwo, metalurgia kolorowa wraz z hutnictwem żelaza i stali oraz górnictwem.