Szczegóły oferty publicznej Dominium S.A.

Oferta publiczna

Dominium S.A.

W pełni Polska sieć pizzerii prowadzona od 1993 roku. Obecnie prowadzonych jest ponad 60 lokali.

Dominium
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A zmienne, WIBOR6M + 7,1% półrocznie 30 miesięcy 12 września 2014 15 000 000 zł 1 000 zł 210 000 zł
 • Emitent: Dominium S.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 7,1%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 30 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 12 września 2014
 • Wartość emisji: 15.000.000zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cele emisji:: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
 • Minimalny zapis: 210 000 zł
 • Termin zapisów: 21 marca 2012 roku
 • Termin wpłat: 22 marca 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: W pełni Polska sieć pizzerii prowadzona od 1993 roku. Obecnie prowadzonych jest ponad 60 lokali.