Szczegóły oferty publicznej Koncept WS sp. z o.o. S.K.A.

Oferta publiczna

Koncept WS sp. z o.o. S.K.A.

Spółka prowadzi działalność na rynku obrotu nieruchomościami specjalizując się w wyszukiwaniu, typowaniu optymalnego wykorzystania i inwestowania w nieruchomości na terenie całego kraju.

KonceptWS
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A zmienne, WIBOR3M + 6,5% kwartalnie 12 miesięcy 29 marca 2013 7 000 000 zł 1 000 zł 210 000 zł
 • Emitent: Koncept WS sp. z o.o. S.K.A
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 3M + 6,5%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 12 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 29 marca 2013
 • Wartość emisji: 7.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cele emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1.000 zł
 • Minimalny zapis: 210.000 zł
 • Termin zapisów: 28 marca 2012 roku
 • Termin wpłat: 29 marca 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Spółka prowadzi działalność na rynku obrotu nieruchomościami specjalizując się w wyszukiwaniu, typowaniu optymalnego wykorzystania i inwestowania w nieruchomości na terenie całego kraju.