Szczegóły oferty publicznej Carcade Polska Sp. z o.o.

Oferta publiczna

Carcade Polska Sp. z o.o.

Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest działalność holdingów finansowych. Emitent jest spółką celową, nabytą przez spółkę prawa rosyjskiego, prowadzącą działalność pod firmą Общество с ограниченной ответственностью „Каркаде”.

Carcade
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A stałe, 9,8% kwartalnie 12 miesięcy 26 marca 2013 50 000 000 zł 100 zł 210 000 zł
 • Emitent: Carcade Polska Sp. z o.o.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: stałe, 9,8%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 12 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 26 marca 2013
 • Wartość emisji: 50.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: Poręczenie przez rosyjską spółkę będącą wspólnikiem emitenta
 • Cele emisji: Emitent zawrze z Getin Noble Bank S.A. transakcję, za pomocą której przewalutuje pozyskane z Emisji Obligacji środki na ruble rosyjskie, jednocześnie zabezpieczając ryzyko walutowe. Następnie, przekaże pozyskane środki do Poręczyciela, w ramach umowy o skutku ekonomicznym odpowiadającym umowie pożyczki. Poręczyciel wykorzysta te środki na prowadzenie i finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. Źródło spłaty Obligacji stanowi zwrot pożyczki udzielonej Poręczycielowi. Spłata pożyczki nastąpi z wolnych środków wygenerowanych w ramach działalności Poręczyciela.
 • Wartość nominalna obligacji: 100 zł
 • Minimalny zapis: 210.000 zł
 • Termin zapisów: 26 marca 2012 roku
 • Catalyst: emitent nie ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest działalność holdingów finansowych. Emitent jest spółką celową, nabytą przez spółkę prawa rosyjskiego, prowadzącą działalność pod firmą Общество с ограниченной ответственностью „Каркаде” (brzmienie firmy w języku polskim: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „CARCADE”) z siedzibą w Kaliningradzie, Federacja Rosyjska, w celu przeprowadzenia emisji obligacji na terytorium Polski.