Szczegóły oferty publicznej Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce S.A.

Oferta publiczna

Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce S.A.

Jeden z kluczowych producentów ściennych materiałów budowlanych na lubelszczyźnie, którego historia sięga 1972 r. Od 2012 r. PPMB Niemce SA działa jako grupa 3 spółek, co jest efektem realizacji przyjętego w 2011 r. programu restrukturyzacyjnego. W 2011 r. Emitent uzyskał przychody ze sprzedaży o wartości prawie 40 mln zł.

ppmbniemce
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A zmienne, WIBOR6M + 6,8% półrocznie 24 miesiące 27 maja 2014 10 000 000 zł 1 000 zł 215 000 zł
 • Emitent: Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce S.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 6,8%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 24 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 27 maja 2014
 • Wartość emisji: 10.000.000zł
 • Zabezpieczenie: hipoteka na nieruchomości ustanowiona po emisji o wartości 24 038 093,50 zł
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1.000 zł
 • Minimalny zapis: 215.000 zł
 • Termin zapisów: 31 maja 2012 roku
 • Termin wpłat: 1 czerwca 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Jeden z kluczowych producentów ściennych materiałów budowlanych na lubelszczyźnie, którego historia sięga 1972 r. Od 2012 r. PPMB Niemce SA działa jako grupa 3 spółek, co jest efektem realizacji przyjętego w 2011 r. programu restrukturyzacyjnego. W 2011 r. Emitent uzyskał przychody ze sprzedaży o wartości prawie 40 mln zł.