Szczegóły oferty publicznej Gant Development S.A.

Oferta publiczna

Gant Development S.A.

Grupa Kapitałowa Gant Development SA jest holdingiem kilkudziesięciu spółek celowych prowadzących działalność deweloperską i budowlaną.
Kliknij aby przejść do analizy ekonomicznej spółki >>

GantDevelopment
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
AX zmienne, WIBOR3M + 6,5% kwartalnie 12 miesięcy 19 czerwca 2013 20 000 000 zł 1 000 zł 225 000 zł
 • Emitent: Gant Development S.A.
 • Seria: AX
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 6,5%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 12 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 19 czerwca 2013
 • Wartość emisji: 20.000.000zł
 • Zabezpieczenie: hipoteka na nieruchomości do wartości 37 130 000 zł
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1.000 zł
 • Minimalny zapis: 225.000 zł
 • Termin zapisów: 15 czerwca 2012 roku
 • Termin wpłat: 18 czerwca 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Grupa Kapitałowa Gant Development SA jest holdingiem kilkudziesięciu spółek celowych prowadzących działalność deweloperską i budowlaną.