Szczegóły oferty publicznej Capital Park S.A.

Oferta publiczna

Capital Park S.A.

Grupa Capital Park jest jedną z czołowych i najbardziej dynamicznie rozwijających się firm inwestycyjnych działających na rynku nieruchomości w Polsce. Grupa jest jednym z największych deweloperów na polskim rynku nieruchomości biurowych oraz liderem rynku high-street w Polsce.

CapitalPark
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A zmienne, WIBOR6M + 5% półrocznie 36 miesięcy 9 lipca 2015 100 000 000 zł 100 zł 220 000 zł
 • Emitent: Capital Park S.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 5%
 • Wypłata odsetek: półroczny
 • Okres do wykupu: 36 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 9 lipca 2015
 • Wartość emisji: 100.000.000zł
 • Zabezpieczenie: hipoteka na nieruchomości o wartości 224 758 000 zł
 • Cel emisji: Finansowanie projektu Eurocentrum oraz finansowanie, za kwotę nie wyższa niż 40% środków
  pozyskanych z emisji, innych projektów inwestycyjnych Grupy.
 • Wartość nominalna obligacji: 100 zł
 • Minimalny zapis: 220.000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 06 lipca 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Grupa Capital Park jest jedną z czołowych i najbardziej dynamicznie rozwijających się firm inwestycyjnych działających na rynku nieruchomości w Polsce. Grupa jest jednym z największych deweloperów na polskim rynku nieruchomości biurowych oraz liderem rynku high-street w Polsce.