Szczegóły oferty publicznej Idea Bank S.A.

Oferta publiczna

Idea Bank S.A.

Działający od 2010 roku Bank, który kieruje swoje usługi przede wszystkim do jednoosobowych działalności gospodarczych oraz mikro po średniej wielkości przedsiębiorstwa

IdeaBank
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A zmienne, WIBOR6M + 3,75% półrocznie 84 miesiące 18 lipca 2019 80 000 000 zł 100 zł 220 000 zł
 • Emitent: Idea Bank S.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 3,75%
 • Wypłata odsetek: półroczny
 • Okres do wykupu: 84 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 18 lipca 2019
 • Wartość emisji: 80.000.000zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: Podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) Emitenta pozwalające na rozwój jego działalności.
 • Wartość nominalna obligacji: 100 zł
 • Minimalny zapis: 220.000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 16 lipca 2012 roku
 • Catalyst: emitent nie ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Działający od 2010 roku Bank, który kieruje swoje usługi przede wszystkim do jednoosobowych działalności gospodarczych oraz mikro po średniej wielkości przedsiębiorstwa