Szczegóły oferty publicznej Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.

Oferta publiczna

Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.

Głównym obszarem działalności spółki są inwestycje kapitałowe w sektorze małych i średnich firm. Szczególnie w te przedsiębiorstwa, których ambicją jest wejście na giełdę. PTI pomaga również spółkom wybierających się na parkiet w zakresie doradztwa finansowego i prawnego, sposobu pozyskania kapitału na rozwój oraz w ewentualnej restrukturyzacji.

PTI
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A zmienne, WIBOR6M + 6,5% półrocznie 24 miesiące 30 lipca 2014 12 000 000 zł 1 000 zł 210 000 zł
 • Emitent: Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne (PTI) S.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 6,5%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 24 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 30 lipca 2014
 • Wartość emisji: 12.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: hipoteka o wartości 200% emisji
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1.000 zł
 • Minimalny zapis: 210.000 zł
 • Termin zapisów: 27 lipca 2012 roku
 • Termin wpłat: 30 lipca 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne (PTI) S.A. jest notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy firmą inwestycyjno-doradczą. Głównym obszarem działalności spółki są inwestycje kapitałowe w sektorze małych i średnich firm. Szczególnie w te przedsiębiorstwa, których ambicją jest wejście na giełdę. PTI pomaga również spółkom wybierających się na parkiet w zakresie doradztwa finansowego i prawnego, sposobu pozyskania kapitału na rozwój oraz w ewentualnej restrukturyzacji.