Szczegóły oferty publicznej Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

Oferta publiczna

Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

Milmex jest jednym z istotniejszych integratorów systemów informatycznych na terenie Polski południowej.

Milmex
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
KOM12D stałe, 11% kwartalnie 12 miesięcy 30 sierpnia 2013 10 000 000 zł 1 000 zł 210 000 zł
 • Emitent: Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o.
 • Seria: KOM12D
 • Oprocentowanie: stałe, 11%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 12 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 30 sierpień 2013
 • Wartość emisji: 10.000.000zł
 • Zabezpieczenie: zastaw rejestrowy na pakiecie rezerwacji częstotliwości do wartości 200% emisji
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony
 • Wartość nominalna obligacji: 1.000 zł
 • Minimalny zapis: 210.000 zł
 • Termin zapisów: 28 sierpień 2012 roku
 • Termin wpłat: 29 sierpień 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Milmex jest jednym z istotniejszych integratorów systemów informatycznych na terenie Polski południowej. Organizacja spółki, jej wykwalifikowana kadra oraz znaczące zaplecze kapitałowe są bazą do realizacji coraz bardziej złożonych i wartościowych projektów integratorskich.