Szczegóły oferty publicznej Scan Development Sp. z o.o.

Oferta publiczna

Scan Development Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności jest wynajem powierzchni szpitalnych

ScanDevelopment
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A stałe, 9,45% kwartalnie 36 miesięcy 14 marca 2014 47 000 000 zł 100 zł 200 000 zł
 • Emitent: Scan Development Sp. z o.o.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: stałe, 9,45%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 36 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 14.03.2014
 • Wartość emisji: 47.000.000zł
 • Zabezpieczenie: Zabezpieczenie hipoteczne. Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wartość budynku wraz z gruntem wynosi 106 816 318 zł.
 • Cel emisji: Środki uzyskane z emisji przeznaczone zostaną na nabycie przez Emitenta od Scanmed S.A. udziałów w kapitale zakładowym Emitenta celem umorzenia (w ramach wynagrodzenia za umarzane udziały Emitent dokona spłaty kredytu inwestycyjnego udzielonego Scanmed przez PKO BP), spłatę pożyczek na cele inwestycyjne udzielonych Emitentowi przez Scanmed S.A. oraz wydatki inwestycyjne związane z rozbudową szpitala.
 • Wartość nominalna: 100 zł
 • Minimalny zapis: 200.000 zł
 • Termin zapisów: 11.03.2011 r.
 • Informacje dodatkowe: Możliwość wykupu obligacji przez Emitenta: – po upływie 3 miesięcy, ale przed upływem roku od daty emisji obligacji za dodatkową opłatą na rzecz obligatariuszy w wysokości 0,5% wartości nominalnej obligacji – po upływie roku od daty emisji obligacji bez dodatkowych opłat na rzecz obligatariuszy.