Szczegóły oferty publicznej PCC Rokita S.A.

Oferta publiczna

PCC Rokita S.A.

PCC Rokita w tym roku obchodzi swoje 65 lecie działalności na rynku chemicznym. Tworzy Grupę Kapitałową PCC, w której skład wchodzi kilkanaście spółek.

PCC
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
AA stałe, 9% kwartalnie 24 miesiące 3 października 2014 25 000 000 zł 100 zł 100 zł
 • Emitent: PCC Rokita S.A.
 • Seria: AA
 • Oprocentowanie: stałe, 9%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 24 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 3 października 2014
 • Wartość emisji: 25.000.000zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: Zgodnie z założeniami Programu Emisji Obligacji Emitent przeznaczy wpływy netto z emisji Obligacji serii AA na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których ogólnym celem jest osiągnięcie zysku.
 • Wartość nominalna obligacji: 100 zł
 • Minimalny zapis: 100 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 28 wrzesień 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: PCC Rokita w tym roku obchodzi swoje 65 lecie działalności na rynku chemicznym. Spółka jest producentem około 250 produktów, wykorzystywanych przez różne branże: tworzywa sztuczne, przemysł kosmetyczny, chemia gospodarcza i przemysłowa, przemysł budowlany oraz tekstylny. Jako podmiot dominujący tworzy Grupę Kapitałową PCC, w której skład wchodzi kilkanaście spółek, w tym spółki produkcyjne oraz spółki prowadzące działalność usługową zarówno na potrzeby własne Grupy Kapitałowej, jak i na rynek zewnętrzny.