Szczegóły oferty publicznej Murapol S.A.

Oferta publiczna

Murapol S.A.

Murapol posiadama wieloletnie doświadczenie w kompleksowej realizacji osiedli w zabudowie jedno i wielorodzinnej. Emitent realizuje również inwestycje komercyjne.

Murapol
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
H zmienne, WIBOR + 5% półrocznie, kwartalnie 18 miesięcy 30 maja 2014 10 000 000 zł 1 000 zł 210 000 zł
 • Emitent: Murapol S.A.
 • Seria: H
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR + 5%:
  • I okres odsetkowy WIBOR6M
  • Kolejne okresy odsetkowe WIBOR3M
 • Wypłata odsetek: półrocznie, kwartalnie
 • Okres do wykupu: 18 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 30 maja 2014
 • Wartość emisji: 10.000.000zł
 • Zabezpieczenie: hipoteka w wysokości 12.817.434,00 zł
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1.000 zł
 • Minimalny zapis: 210.000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 29 listopada 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Murapol posiadama wieloletnie doświadczenie w kompleksowej realizacji osiedli w zabudowie jedno i wielorodzinnej. Emitent realizuje również inwestycje komercyjne.