Szczegóły oferty publicznej Robyg S.A.

Oferta publiczna

Robyg S.A.

Firma developerska stawiająca sobie jako misje dostarczanie klientom apartamentów oraz mieszkań o wysokiej jakości, dostępnych na przystępnie skalkulowanym poziomie cenowym.

Robyg
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
G zmienne, WIBOR6M + 4,1% półrocznie 36 miesięcy 15 stycznia 2016 40 000 000 zł 100 zł 210 000 zł
 • Emitent: Robyg S.A.
 • Seria: G
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 4,1%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 36 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 15 stycznia 2016
 • Wartość emisji: 40.000.000zł
 • Zabezpieczenie: hipoteka na 130% wartości emisji.
 • Cel emisji: Środki z emisji zostaną przeznaczone na przedterminowy wykup obligacji serii A, który zostanie przeprowadzony najpóźniej do 15 marca 2013 r.
 • Wartość nominalna obligacji: 100 zł
 • Minimalny zapis: 210.000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 11 stycznia 2013 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Firma developerska stawiająca sobie jako misje dostarczanie klientom apartamentów oraz mieszkań o wysokiej jakości, dostępnych na przystępnie skalkulowanym poziomie cenowym.