Szczegóły oferty publicznej Robyg S.A.

Oferta publiczna

Robyg S.A.

Firma developerska stawiająca sobie jako misje dostarczanie klientom apartamentów oraz mieszkań o wysokiej jakości, dostępnych na przystępnie skalkulowanym poziomie cenowym.
Kliknij aby przejść do analizy ekonomicznej spółki >>

Robyg
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
D stałe, 8,9% kwartalnie 48 miesięcy 14 kwietnia 2015 40 000 000 zł 1 000 zł 210 000 zł
 • Emitent: Robyg S.A.
 • Seria: D
 • Oprocentowanie: stałe 8.9%
 • Wypłata odsetek: płatne kwartalnie
 • Okres do wykupu: 4 lata
 • Wartość emisji: 40.000.000 zł
 • Zabezpieczenie:
  Hipoteka do sumy równej maksymalnej wartości emisji obligacji wraz z odsetkami za cały okres zapadalności obligacji, to jest do kwoty 54.236.000 złotych na prawie użytkowania wieczystego gruntu przysługującego spółce Wilanow Office Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Szacunkowa wartość tej nieruchomości na dzień 02.03.2011 r. wyniosła 53.314.840,00 zł.
 • Cel emisji:
  Budowa pierwszego etapu inwestycji Wilanow Office Center w Warszawie oraz inne potrzeby finansowe Grupy.
 • Możliwość wcześniejszego wykupu po stronie Emitenta: po 2 latach od daty emisji, w dniu płatności odsetek
 • Minimalny zapis: 210.000zł
 • Termin zapisów: do dnia 15 kwietnia 2011 roku
 • Termin przydziału obligacji: 16 kwietnia 2011 roku
 • Informacje dodatkowe:
  Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do ASO CATALYST i w tym celu emitent po dacie emisji zamierza podjąć wszelkie niezbędne czynności mające na celu wprowadzenie obligacji do tego systemu obrotu.

Emisja została zamknięta. Inwestorzy objęli obligacje o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł.