Szczegóły oferty publicznej Widok Energia Sp. z o.o.

Oferta publiczna

Widok Energia Sp. z o.o.

Spółka realizuje inwestycje typu greenfield w bardzo dynamicznym segmencie energii odnawialnej.

WidokEnergia
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
G zmienne, WIBOR6M + 7,75% półrocznie 12 miesięcy 10 maja 2012 5 000 000 zł 1 000 zł 200 000 zł
 • Emitent: Widok Energia Sp. z o.o.
 • Seria: G
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 7,75%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 12 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 10 maja 2012
 • Wartość emisji: 5 000 000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: Środki z obecnej emisji obligacji przeznaczone zostaną na działalność inwestycyjną związaną z zakładaniem własnych plantacji roślin energetycznych. Działania te pozwolą na uniezależnienie sie od dostawców surowców, zmniejszenie kosztów ich pozyskiwania, a w konsekwencji zwiększenie rentowności emitenta.
 • Wartość nominalna obligacji: 1 000zł
 • Minimalny zapis: 200 000zł
 • Termin zapisów i wpłat: do dnia 10 maja 2011 roku
 • Informacje dodatkowe: Emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.

Emisja została zamknięta przez objęcie przez Inwestorów łącznie 4270 sztuk obligacji kuponowych serii G o łącznej wartości nominalnej 4,27 mln zł