Szczegóły oferty publicznej M.W. Trade S.A.

Oferta publiczna

M.W. Trade S.A.

M.W. Trade Spółka Akcyjna jest instytucją finansową wyspecjalizowaną w oferowaniu produktów i usług finansowych dla podmiotów działających na rynku medycznym, a także w innych segmentach gospodarki.

MWTrade
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
D/2011 zmienne, WIBOR6M + 4,5% półrocznie 24 miesiące 26 maja 2013 20 000 000 zł 100 zł 200 000 zł
 • Emitent: M.W. Trade S.A.
 • Seria: D/2011
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M+4,5%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 24 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 26 maja 2013
 • Wartość emisji: 20 000 000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: Spłata obligacji serii A2011 Emitenta, w celu ograniczenia negatywnych skutków podatkowych wynikających z Ustawy o CIT i związanych z tzw. cienką kapitalizacją. Wcześniejszy wykup obligacji Serii A2011 (o wartości 20 mln zł) umożliwi ograniczenie negatywnego efektu cienkiej kapitalizacji.
 • Wartość nominalna obligacji: 100zł
 • Minimalny zapis: 200 000zł
 • Termin zapisów i wpłat: do dnia 25 maja 2011 roku
 • Informacje dodatkowe: Możliwość wcześniejszego wykupu po stronie Emitenta w dniach płatności odsetek z dodatkowym oprocentowaniem:
  • wykup po 6 miesiącach dodatkowo 0,5%
  • wykup po 12 miesiącach dodatkowo 0,25%
  • wykup po 18 miesiącach bez dodatkowego oprocentowania.