Szczegóły oferty publicznej Admiral Boats S.A.

Oferta publiczna

Admiral Boats S.A.

Admiral Boats to dynamicznie rozwijający się producent łodzi.
Kliknij aby przejść do analizy ekonomicznej spółki >>

AdmiralBoats
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A zmienne, WIBOR3M + 6,95% kwartalnie 18 miesięcy 6 grudnia 2012 5 500 000 zł 1 000 zł 200 000 zł
 • Emitent: Admiral Boats S.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 3M+6,95%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 18 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 6 grudnia 2012
 • Wartość emisji: 5.500.000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: W rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1000zł
 • Minimalny zapis: 200 000zł
 • Termin zapisów: do 3 czerwca 2011 roku
 • Termin wpłat: do 6 czerwca 2011 roku
 • Catalyst: Emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Admiral Boats S.A. jest producentem i dystrybutorem łodzi, eksportującym swoje produkty głównie do Holandii i Skandynawii. Środki z emisji przeznaczone zostaną na działalność inwestycyjną Emitenta związaną z rozbudową zakładu produkcyjnego, automatyzacją wydziału laminatów oraz rozwojem własnego biura projektowego.