Szczegóły oferty publicznej Gant Development S.A.

Oferta publiczna

Gant Development S.A.

Grupa Kapitałowa Gant Development SA jest holdingiem kilkudziesięciu spółek celowych prowadzących działalność deweloperską i budowlaną.
Kliknij aby przejść do analizy ekonomicznej spółki >>

GantDevelopment
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
AK zmienne, WIBOR6M + 5,5% półrocznie 12 miesięcy 20 czerwca 2012 25 000 000 zł 1 000 zł 200 000 zł
 • Emitent: Gant Development S.A.
 • Seria: AK
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M+5,5%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 12 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 20 czerwca 2012
 • Wartość emisji: 25.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje zabezpieczone do kwoty 37.460.000 PLN (hipoteka na nieruchomości)
 • Cel emisji: W rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1000zł
 • Minimalny zapis: 200 000zł
 • Termin zapisów:
 • Termin wpłat: do 20 czerwca 2011 roku
 • Catalyst: Emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Gant Development S.A. jest jednym z leaderów branży deweloperskiej na polskim rynku nieruchomości, zorganizowanym w formie spółki holdingowej.