Szczegóły oferty publicznej Widok Energia S.A.

Oferta publiczna

Widok Energia S.A.

Spółka realizuje inwestycje typu greenfield w bardzo dynamicznym segmencie energii odnawialnej.

WidokEnergia
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A zmienne, WIBOR6M + 7,75% półrocznie 12 miesięcy 31 lipca 2012 2 000 000 zł 1 000 zł 205 000 zł
 • Emitent: Widok Energia S.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M+7,75%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 12 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 31 lipca 2012
 • Wartość emisji: 2.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: celem emisji obligacji jest zapewnienie bieżącej płynności przy zbiorze biomasy w ilości 30 tys. ton w okresie żniw.
 • Wartość nominalna obligacji: 1000zł
 • Minimalny zapis: 205 000zł
 • Termin zapisów: 29 lipca 2011
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Widok Energia S.A jest spółką holdingową. W skład grupy kapitałowej, poza Emitentem wchodzą spółki: Widok Energia Sp. z o.o., Widok Kogeneracja Sp. z o.o., Widok Kogeneracja Sp. z o.o. Sp.k., Abaropol Sp. z o.o. Celem tej grupy jest stworzenie niezależnego holdingu samowystarczalnych spółek z obszaru Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Widok Energia Sp. z o.o. Została powołana do realizacji projektu polegającego na budowie innowacyjnego zakładu granulacji biomasy. Widok Energia Sp. z o.o. w sierpniu rozpocznie działalność w zakresie przetwarzania biomasy rolniczej na paliwo energetyczne zaliczane do OZE. Obecnie trwa ostatni etap rozruchu linii technologicznej. Produktem finalnym zakładu Widok Energia będzie pelet (granulat) o wysokiej efektywności energetycznej. Dodatkowo pelet z zakładu Widok Energia będzie produkowany bez użycia lepiszczy, co wpłynie na zdecydowanie mniejszą emisję dwutlenku siarki. Spółka Zależna podpisała umowę ze spółką Energa Kogeneracja Sp. z o.o. (spółka zależna od Energa SA) na odbiór 75% rocznej produkcji. Spółka podpisała również umowy na dostawę surowców niezbędnych do produkcji peletu.