Szczegóły oferty publicznej Platinum Properties Group S.A.

Oferta publiczna

Platinum Properties Group S.A.

PPG S.A jest spółką publiczną zajmującą się inwestycjami i budowaniem wartości w obszarze nieruchomości w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

PlatinumPropertiesGroup
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A zmienne, WIBOR6M + 7,5% półrocznie 12 miesięcy 4 września 2012 r. 7 000 000 zł 1 000 zł 210 000 zł
 • Emitent: Platinum Properties Group S.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M+7,5%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 12 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 4 września 2012 r.
 • Wartość emisji: 7.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: w przypadku dojścia emisji do skutku Emitent zobowiązuje się doprowadzić do zawarcia w terminie 14 dni od Dnia Emisji Obligacji umowy zastawu rejestrowego z najwyższą sumą zabezpieczenia będącą dwukrotnością wartości nominalnej objętych Obligacji.
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1000 zł
 • Minimalny zapis: 210 000zł
 • Termin zapisów: do 2 września 2011 r.
 • Termin wpłat: do 5 września 2011 r.
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Platinum Properties Group jest holdingiem firm z udziałem polskiego kapitału, zajmującym się inwestowaniem, obrotem i zarządzaniem luksusowymi nieruchomościami. Podmiotem dominującym w Grupie jest Platinum Properties Group S.A. Spółka w październiku 2009 r. zadebiutowała na rynku NewConnect, dołączając tym samym do grona spółek publicznych. Docelowo zamierza przejść na parkiet główny, co ma nastąpić w 2011 r.