Szczegóły oferty publicznej SCO-PAK S.A.

Oferta publiczna

SCO-PAK S.A.

Działalność skupia się na produkcji tektury, opakowań, tektury w technologi plastra miodu oraz kątownika z papieru.

ScoPak
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
B zmienne, WIBOR6M + 7% półrocznie 24 miesiące 29 sierpnia 2013 10 000 000 zł 1 000 zł 205 000 zł
 • Emitent: SCO-PAK S.A.
 • Seria: B
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M+7%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 24 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 29 sierpnia 2013
 • Wartość emisji: 10.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: 20.000.000 zł (hipoteka na nieruchomości)
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1000 zł
 • Minimalny zapis: 205 000zł
 • Termin zapisów: do 26 sierpnia 2011 roku
 • Termin wpłat: do 29 sierpnia 2011 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: SCO-PAK S.A. od 14 lat prowadzi działalność na rynku tektury falistej, papieru i opakowań z tektury, drugim co do wielkości sektorze branży opakowaniowej w Polsce. Spółka produkuje tekturę falistą, opakowania z tektury i papier. Zdolności produkcyjne plasują Emitenta w grupie średnich producentów tego sektora.